UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Terugkeerpremie voor eigenrisicodrager Ziektwet

shutterstock_124738093Op 20 maart 2014 heeft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat een besluit wordt voorbereid voor de introductie van een terugkeerpremie per 1 januari 2015. Deze terugkeerpremie gaat gelden voor (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 besluiten om, na een periode van eigenrisicodragerschap, terug te keren naar het publieke stelsel (UWV).
Het kabinet heeft dit besluit inmiddels goedgekeurd en voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Onevenwichtigheid
De Ziektewet kent een hybride stelsel. Werkgevers kunnen kiezen tussen het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of om zich publiek te verzekeren bij het UWV. Een werkgever die eigenrisicodrager is, betaalt zelf de Ziektewetuitkering voor ex-werknemers die bij ziekte nog recht hebben op een Ziektewetuitkering. Een werkgever die publiek is verzekerd, betaalt een gedifferentieerde premie die (gedeeltelijk)afhankelijk is van de eigen instroom van ex- werknemers in de Ziektewet.
Minister Asscher heeft in dit stelsel een onevenwichtigheid geconstateerd. Een werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV, hoeft de eerste 2 jaar maar een minimumpremie te betalen. In 2014 bedraagt de minimumpremie 0,14%. Hierdoor is het voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn vaak gunstig om terug te keren naar het UWV. Deze minimumpremie staat echter niet in verhouding tot  het risico in de eerste twee kalenderjaren na terugkeer omdat direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan.

Invoering terugkeerpremie per 1 januari 2015
In plaats van schadelastbeheersing staat nu de (te) lage premiestelling centraal bij de keuze tussen publiek verzekeren of eigenrisicodragerschap. Om dit te voorkomen wil de minister per 1 januari 2015 een terugkeerpremie invoeren die meer in verhouding staat tot het ZW-risico.
Informatie over de hoogte van de terugkeerpremie is nog niet bekend.

 

 


Comments are closed.

About Jeanette Daniels