UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Premiekortingen: Wat verandert er in 2015?

shutterstock_228944191De volgende premiekortingen worden in 2015 aangepast:

Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
In 2014 geldt de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers voor nieuw personeel van 50 jaar en ouder. Deze leeftijdsgrens wordt per 1 januari 2015 verhoogd naar 56 jaar. Voor bestaande gevallen mag u de premiekorting blijven toepassen.

Premiekorting jongere werknemers
Vanaf 1 juli 2015 gaat er een wijziging plaatsvinden in de premiekorting jongere werknemers. Een belangrijke voorwaarde is dat u alleen in aanmerking komt wanneer u de jongere werknemer minimaal een halfjaarcontract voor 32 uur per week aanbiedt. Deze voorwaarde wordt versoepeld. Vanaf 1 juli 2015 tot 1 januari 2016 is een halfjaar contract voor minimaal 24 uur per week voldoende om voor de premiekorting in aanmerking te komen.

Premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015
Paste u de premievrijstelling oudere werknemers in 2008 toe voor een werknemer die op 1 januari 2014 60,5 jaar of ouder was? Dan mag u de premievrijstelling tot 1 juli 2015 toepassen. Op die datum eindigt de overgangsregeling. De werknemer moet tot 1 juli 2015 dan wel jonger zijn dan 62 en nog bij u in dienst zijn.


Comments are closed.

About Jeanette Daniels