UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Premiekorting werkloze jongere – subsidieregeling voor werkgevers

shutterstock_99965462Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2014 een premiekorting krijgen als ze een jongere, die een WW- of bijstandsuitkering ontvangt, in dienst nemen. Dit is een nieuwe tijdelijke regeling waarmee het kabinet de werkloosheid onder jongeren wil bestrijden.

Wanneer recht op premiekorting?
Als u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (vanaf 18 tot en met 26 jaar) met een WW- of bijstandsuitkering in dienst neemt, heeft u recht op premiekorting. Dit geldt alleen voor arbeidscontracten van minimaal 32 uur per week met een duur van 6 maanden of langer.

Hoogte van de premiekorting
De korting bedraagt maximaal € 3.500 per jaar en wordt in mindering gebracht op de premies werknemersverzekeringen, inclusief de sectorpremies. Gelet op de invoering per 1 juli 2014 kunt u in 2014 de helft van het jaarbedrag (€1.750) toepassen.

Duur van de premiekorting
U ontvangt de premiekorting voor de duur van het arbeidscontract met een maximum van 2 jaar met dien verstande dat als u een arbeidscontract afsluit:

  • op of na 1 januari 2014 maar vóór 1 juli 2014, de korting kan worden toegepast vanaf 1 juli 2014 voor de duur van het arbeidscontract maar maximaal gedurende 2 jaar;
  • op of na 1 juli 2014 maar vóór 1 januari 2016, de korting kan worden toegepast vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst voor de duur van het arbeidscontract maar maximaal 2 jaar;
  • op of na 1 januari 2014 en de jongere werknemer gaat uit dienst vóór 1 juli 2014, dan heeft u geen recht op premiekorting.

Wordt de jongere tijdens de duur van het arbeidscontract 27 jaar, dan kunt u de premiekorting gewoon blijven toepassen.
Uitbreiding van de arbeidsduur leidt niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst. Er is geen sprake van in dienst treden en er bestaat dus geen recht op premiekorting.

Doelgroepverklaring
Om aan de Belastingdienst te kunnen aantonen dat u recht heeft op een premiekorting heeft u een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (Bijstandsuitkering). In deze verklaring staat dat de werknemer een WW- of bijstandsuitkering had op de dag voordat hij bij u in dienst kwam. De doelgroepverklaring kan door de werknemer vanaf 1 mei 2014 bij het UWV via de UWV Telefoon Werknemers (0900-9294) worden opgevraagd. Voor informatie over de doelgroepverklaring voor de bijstand neemt u contact op met met de gemeente.
De doelgroepverklaring bewaart u samen met de schriftelijke arbeidsovereenkomst in uw administratie.

Jongerenvoucher
Heeft de jongere geen WW- of bijstandsuitkering, controleer dan of de gemeente waar de jongere woont, een jongerenvoucher aanbiedt. Niet alle gemeenten bieden deze mogelijkheid en de vereisten voor de subsidie verschillen per gemeente. Maar vaak ligt het subsidiebedrag tussen de €2.000 en €2.500 voor het aanbieden van een halfjaarcontract of een stageplaats van minimaal 32 uur per week aan een jongere tot 27 jaar. 

Uitbreiding van de regeling in 2015
Vanaf 1 januari is deze regeling van toepassing als u een jongere in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar in dienst neemt die voor aanvang van het dienstverband recht had op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet.
Als de werknemer in dienst komt op of na 1 juli 2015, moet hij een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 24 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden. De korting geldt tijdelijk tot 1 januari 2018 en is € 3.500 per werknemer per jaar. U heeft maximaal 2 jaar recht op de premiekorting vanaf het moment dat uw werknemer in dienst komt, tot het einde van de dienstbetrekking en uiterlijk tot en met 31 december 2017. U kunt de premiekorting alleen toepassen voor werknemers die u vóór 1 januari 2016 in dienst neemt.

 

 

 

 


One Response so far.

  1. […] jongere werknemers Vanaf 1 juli 2015 gaat er een wijziging plaatsvinden in de premiekorting jongere werknemers. Een belangrijke voorwaarde is dat u alleen in aanmerking komt wanneer u de jongere werknemer […]

About Jeanette Daniels