UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Payrolling: Wat is er gewijzigd in 2015?

shutterstock_164565404Tot 2015 kon een payrollonderneming een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen indienen bij het UWV als het payrollcontract door de opdrachtgever werd beëindigd.Het UWV toetste dan alleen of het payrollcontract door de opdrachtgever was beëindigd. Naar de reden van beëindiging werd niet gekeken. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor het verkrijgen van een ontslagvergunning. Hiermee hebben payrollwerknemers nu dezelfde ontslagbescherming verkregen als gewone werknemers. Deze wijziging van het Ontslagbesluit is een gevolg van de afspraken die zijn gemaakt in het sociaal akkoord van 11 april 2013. De nieuwe regels gelden alleen voor payrollcontracten die op of na 1 januari 2015 zijn aangegaan. Voor bestaande contracten gaat de wijziging pas in op 1 juli 2015. Payrollondernemingen hebben dus nog even de tijd om hun bestaande payrollcontracten aan te passen.

Wat is payrolling?
De payrollonderneming sluit een payrollcontract met de werknemer na werving en selectie door de opdrachtgever (inlener).De werknemer wordt vervolgens langdurig door de payrollonderneming aan deze opdrachtgever ter beschikking gesteld op basis van de payrollcontract. De werknemer werkt vervolgens onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

Ontslagbesluit
De wijziging van het Ontslagbesluit houdt het volgende in:

  • De omstandigheden bij de opdrachtgever zijn bepalend voor de beoordeling van het ontslag. Als de opdrachtgever bijvoorbeeld geen werk weer heeft voor de werknemer zal moeten worden aangetoond dat het vervallen van de arbeidsplaats noodzakelijk was voor een doelmatige bedrijfsvoering. Hierbij moet rekening worden gehouden met het afspiegelingsbeginsel bij de opdrachtgever;
  • Als de ontslagvergunning voor deze werknemer wordt verleend en de opdrachtgever wil binnen 26 weken toch weer een werknemer in dienst nemen om hetzelfde werk te doen als de ontslagen werknemer verrichtte, dan moet de opdrachtgever eerst dit werk aan de ontslagen werknemer aanbieden omdat aan de “wederindiensttredingsvoorwaarde” te voldoen;
  • Als de werknemer onvoldoende functioneert krijgt de payrollonderneming pas toestemming voor ontslag als de opdrachtgever voldaan heeft aan de voorwaarde dat het disfunctioneren met de werknemer is besproken en een verbetertraject is aangeboden.

Conclusie
Door deze wijzigingen in het Ontslagbesluit zullen de kosten voor het inhuren van een werknemer via een payrollonderneming stijgen omdat alle kosten en risico’s van het aannemen van personeel worden opgenomen in de kostprijs.

Daarnaast is er in de rechtspraak een tendens om payrolling als een oneigenlijke constructie te zien. Hierdoor loopt de opdrachtgever een risico als werkgever van de ingehuurde werknemer te worden aangemerkt. Het is afwachten wanneer de wetgever hierover duidelijkheid verschaft.

Indien u overweegt gebruik te maken van een payrollonderneming,bekijk dan goed wat het daadwerkelijke voordeel hiervan is en laat het payrollcontract juridisch toetsen om disccussies over kosten en verantwoordelijkheden in de toekomst te voorkomen.

 

 


One Response so far.

  1. […] Payrolling: Betere bescherming voor werknemers die via payrolling werken. […]

About Jeanette Daniels