UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Terugkeerpremie voor eigenrisicodrager Ziektwet

Op 20 maart 2014 heeft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat een besluit wordt voorbereid voor de introductie van een terugkeerpremie per 1 januari 2015. Deze terugkeerpremie gaat gelden voor (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 besluiten om, na een periode van eigenrisicodragerschap, terug te keren naar het publieke […]


Het belang van transparante polisvoorwaarden

De laatste jaren zijn verzekeraars druk bezig om hun polisvoorwaarden transparant te maken. Het duidelijk en begrijpelijk omschrijven van wat wel en niet is verzekerd, is echter een grote uitdaging. Leesbaar en begrijpelijk Polisvoorwaarden moeten begrijpelijk zijn voor de consument en geen aanleiding geven voor verschil in uitleg tussen de consument en de verzekeraar. Voorop […]


Werknemer met morbide obesitas te zwaar voor ontslag?

Het aantal mensen met ernstig overgewicht is de laatste jaren snel toegenomen. Dit is een groeiend probleem, een probleem dat we ook steeds vaker terug zien op de werkvloer. Ernstig overgewicht leidt onder andere tot ziekteverzuim en levert in sommige beroepen moeilijkheden op bij het uitoefenen van de werkzaamheden. Het gaat hierbij veelal om ‘morbide […]


Loonopschorting of loonstopzetting bij ziekte: wat is het verschil?

Op basis van artikel 7:629 BW bent u als werkgever verplicht om het loon van een werknemer tijdens ziekte door te betalen. Er zijn echter uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij een onterechte ziekmelding of een werknemer die zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. In dit soort situaties kunt u het loon opschorten of zelfs stopzetten. Maar wat is […]