UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Monthly Archives: januari 2015

Transitievergoeding ook na 2 jaar arbeidsongeschiktheid –

Vanaf 1 juli 2015 bent u als werkgever wettelijk verplicht een vergoeding te betalen aan uw werknemer die onvrijwillig  uit dienst gaat als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd (dus ook bij tijdelijke contracten). Omdat de transitievergoeding enerzijds bedoeld is om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken maar anderzijds ook om de gevolgen […]


Payrolling: Wat is er gewijzigd in 2015?

Tot 2015 kon een payrollonderneming een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen indienen bij het UWV als het payrollcontract door de opdrachtgever werd beëindigd.Het UWV toetste dan alleen of het payrollcontract door de opdrachtgever was beëindigd. Naar de reden van beëindiging werd niet gekeken. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor het verkrijgen van een […]


1

Tijdelijke contracten: Wijzigingen per 1 januari 2015

Om werknemers met een tijdelijk contract meer zekerheid te geven, is per 1 januari 2015 een gedeelte van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De volgende wijzigingen zijn per 1 januari van dit jaar van kracht: Aanzegtermijn voor tijdelijke contracten met een looptijd van 6 maanden of langer Uiterlijk één maand […]


Premiekortingen: Wat verandert er in 2015?

De volgende premiekortingen worden in 2015 aangepast: Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers In 2014 geldt de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers voor nieuw personeel van 50 jaar en ouder. Deze leeftijdsgrens wordt per 1 januari 2015 verhoogd naar 56 jaar. Voor bestaande gevallen mag u de premiekorting blijven toepassen. Premiekorting jongere werknemers Vanaf 1 juli […]